Projekt ”Bekymmersfri sommar+ ”Höstkul”

Otrygga familjeförhållanden tar inte semester!
Känner ni barn som är i behov av en paus från vardagen?

Charity Öresund vill stödja just de barn som inte har möjlighet att följa med vännerna på fotbollsläger, utflykter och dylikt för att situationen hemma inte tillåter det. I år lägger vi extra resurser på detta projekt för att kunna hjälpa ännu fler barn/ungdomar.

ALLA är välkomna att nominera barn/ungdomar som är i behov av semester från vardagen.

Ansökan skall innehålla följande:
Namn, ålder, information om önskad resa eller sommaraktivitet/höstsaktivitet, pris samt en kort motivering till varför stöd behövs.
Självklart gäller 100% sekretess och Charity Öresund kommer aldrig offentliggöra information om dem som får stöd från oss.
Vi besvarar alla ansökningar snarast möjligt.
Maila till: info@charityoresund.nu