Här finner du stöd

Kontakta din kommun för att få information gällande hur de erbjuder stöd för medberoende familjemedlemmar.

För anhöriga till alkoholister:

Alkohollinjen: 020-844448

http://www.al-anon.se

För anhöriga till narkotikamissbrukare:

http://www.coanon.se

Om du är under 18 år och mår dåligt av att dina föräldrar missbrukar alkohol eller narkotika:

– Berätta om din situation för en vuxen du litar på, du kan exempelvis tala med skolsyster eller kurator.

– Om du vill prata med någon utan att berätta vem du är kan du ringa till barnens hjälptelefon. Telefonnr: BRIS 116111

Ring Sjukvårdsupplysningen och be om ytterligare råd om vart du kan vända dig. Telefonnr: 1177

Bra sajter för barn/ungdomar: