Om Charity Öresund

Charity Öresund är en religiöst och politiskt obunden välgörenhetsorganisation som stödjer barn och unga i familjer med missbruksproblematik.

Genom att hjälpa utsatta barn att bryta sitt negativa sociala arv vill vi bidra till en ljusare framtid.

Stiftelsens geografiska fokusområde är Öresundsregionen.
Allt arbete inom stiftelsen sker ideellt. Ingen erhåller någon form av ersättning och alla insamlade medel går 100% oavkortat direkt till vårt ändamål.

Charity Öresund stödjer förutom egna initiativ dessutom redan befintliga organisationer med samma ändamål.
Stiftelsens ekonomi revideras årligen av en auktoriserad revisor.