Alkoholboken

Alkoholboken

Detta är en bok som på ett pedagogiskt vis, i ett sagoboksformat, berättar för barn om hur föräldrars alkoholproblem kan påverka en familj.

”Vårt mål med denna bok är att barnen ska kunna känna igen sig, få kunskap och förstå att de inte är ensamma om sin situation och att hjälp finns att få.”
Charity Öresund kommer att bekosta tryck av denna bok som är författad av Jette Boberg och illustrerad av Anna Sjölin. Bokens innehåll bygger på mer än 20 års erfarenhet av stödgruppsarbete med barn som lever/har levt i familjer med känslomässiga sjukdomar.

Plan för spridning av ”Alkoholboken”
Planen gäller för perioden höst 2015-våren 2016.
Planen innebär att med start under hösten 2015/våren 2016, föreläsa om och diskutera innehållet i boken med elever och lärare i utvalda skolor.
Vi har utgått från de erfarenheter vi redan har av hur informationen tagits emot i olika årskurser och kommit fram till att årskurs 4 är perfekt.
Meningen är att varje elev efter föreläsning och diskussion, ska få ett eget exemplar av boken ”Alkohol vad är det och hur blir det?”.
(De personer som har ansvar för elevhälsan på de utvalda skolorna kommer att vara involverade i dessa föreläsningar så de vid behov kan följa upp enskilda elevers behov av ytterligare stöd och hjälp.)

Vill ni hjälpa oss med just detta projekt?

Ange ”alkoholboken” som referens vid donation.

 

Skärmavbild 2015-07-31 kl. 10.55.36